Använda förkortningar
BB Beetlebase
E Entomologisk Tidskrift (1880)1936-2024:1-2
EBlä Entomologische Blätter
EF Entomologica Fennica
EM Entomologiske Meddelelser
EO Entomologen 1972-1976
L Lucanus
NET Norsk Entomologisk Tidskrift
NiG Natur i Göinge 1950-1962, 1964, 1966
NJE Norwegian Journal of Entomology
NOT Notulae Entomologicae
O Opuscula Entomologica 1936-1969
S Entomologica Scandinavica
SfNKr Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn, årsbok 1965
Sk Yahoo: Svenskaskalbaggar
XX Hansen, V. 1958. Biller XX, Tillægsbind.
XXVI Hansen, V. 1969. Biller XXVI, Andet tillægsbind.
Z Fazett 1988-2023