Skalbaggar från hässleholmstrakten


Natur i Göinge var ett litet medlemsblad för Göingebygdens Biologiska Förening. Det första bladet kom ut 1951 och det sista 1966, alla åren med Gunnar Israelson som redaktör. År 1970 återupptogs utgivningen av Natur i Göinge men nu med tillägget Ny serie. Redaktör var fortfarande Gunnar Israelson, men något år senare tog Arne Gustavsson över. Natur i Göinge Ny serie utkommer en gång om året och i januari 2011 anlände nr 41 2010, fortfarande med Arne Gustavsson som redaktör.
Redan i nummer 2-3 1950 hade Sven Palmqvist en artikel Bidrag till kännedomen om Hässleholms-traktens skalbaggsfauna. I Natur i Göinge nr 1-2 1952 påbörjar Gunnar Israelson en artikelserie Skalbaggar från hässleholmstrakten som sedan återkommer varje år till bladets sista nummer 1966.
Totalt rapporterar de mer än 2200 skalbaggsarter från hässleholmstrakten. Detta är en av få kommunsammanställningar i Sverige där man systematiskt letat efter alla förekommande arter. Ibland rapporteras bara förekomst, ibland även lokal, ibland biotop och några gånger finns en längre artikel.
Dessutom finns i bladen smånotiser om skalbaggsfynd och lšngre artiklar typ Ljusfångst av skalbaggar.
När jag bodde i Höör (1976-2004) skapade jag ett register över dessa fyndrapporter, med förhoppningen att skapa en liknande förteckning med arter funna i Höörs kommun. Detta blev dock aldrig genomfört.
En brasklapp: Referenserna kan innehålla felaktigheter.