Skalbaggsartiklar i Natur i Göinge
1950:2-3(13-17) Palmqvist Bidrag till kännedomen om Hässleholms-traktens skalbaggsfauna
1950:4(30-31) Israelson Intressant jordlöpare (Licinus depressus) i Hässleholmstrakten
1951:1(14-15) Israelson Skalbaggsfynd (Uloma Peroudi Muls.) i Visseltofta
1951:1(15) Nordin Jordlöparfynd
1951:3-4(29-35) Palmqvist Skalbaggar från Visseltofta socken
1951:3-4(37) Ericson Fynd av Calosoma inquisitor
1952:1-2(7-12) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten I
1952:1-2(12-14) Israelson En givande skalbaggslokal
1952:1-2(14) Ericson Fynd av Carabus nitens
1953:1(11-14) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten II
1953:2(26-30) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten III
1954:1-2(3-8) Israelson Kungsljus Verbascum och slemvivlar (Cionus) i hässleholmstrakten
1954:1-2(8-12) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten IV
1954:1-2(22-23) Wilstadius Ett massfynd av lilla ekoxen (Dorcus parallelopipedus L.) i Arkelstorp
1955:1-2(1-6) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten V
1955:1-2(10) Holmqvist Fynd av skalbaggarna Cortodera femorata F. och Hylobius piceus De G. i Skåne
1956:1-2(7-13) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten VI
1957:1-2(2-7) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten VII
1958:1-2(2-7) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten VIII
1958:1-2(7-11) Palmqvist Skalbaggar från Visseltofta socken II
1959:1-2(3-12) Israelson Undersökningar av skalbaggsfaunan i markgångar av smådäggdjur
1959:1-2(12-16) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten IX
1960(2-15) Israelson Skalbaggsfaunan i smådäggdjurens ytliga jordtunnlar på en lundlokal
1960(15-17) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten X
1961(6-12) Israelson Om skalbaggsfaunan vintertid i bon av mullvad (Talpa europaea) och vattensork (A. terrestis)
1961(13-15) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten XI
1960(17-18) Israelson Litteraturnytt: Catalogus Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae
1962(10-13) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten XII
1962(13-19) Israelson Skalbaggsfaunan i smådäggdjurens ytliga jordtunnlar på en ljungbacke och i en björkhage
1964(3-15) Israelson Ljusfångst av skalbaggar
1964(15-19) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten XIII
1966(xx-xx) Israelson Coleopterfaunan i Stattena mosse
1966(26-29) Israelson Skalbaggar från hässleholmstrakten XIV
2001(23-28) Ericson Skalbaggar från Hässleholmstrakten (Ignaberga kalkbrott)
2004(19-23) Ericson Skalbaggar från Hässleholmstrakten (Hovdalafältet)