Referenser Orter


Redan på 1960-talet började jag notera såväl art- som ortreferenser för skalbaggar från olika tidskrifter. De har varit en värdefull hjälp vid författandet av egna artiklar, men också vid exkursioner.
Siffrorna efter tidskrift anger (oftast) årtal inte årgång.
En brasklapp: Referenserna är inte kompletta och innehåller en hel del felaktigheter.