Använda förkortningar
E Entomologisk Tidskrift (1880)1936-2024:1-2
EO Entomologen 1972-1976
FExx Fauna Entomologica Scandinavica volym xx
I1 Svensk Insektfauna: Lindroth, Jordlöpare, 1961
I9x Svensk Insektfauna: Palm, Kortvingar del x, 1949-1972
I11 Svensk Insektfauna: Aurivillius, Växtbaggar, 1917
I15 Svensk Insektfauna: Aurivillius, Snytbaggar, 1920, 1924
I66 Svensk Insektfauna: Landin, Bladhorningar, 1957
L Lucanus
O Opuscula Entomologica 1936-1969
S Entomologica Scandinavica
SfNKr Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn, årsbok 1965
Z Fazett 1988-2023