Våren 2010


Torpet 25 mars


Min hustru och jag gjorde igår ett besök på vårt skogstorp i nordvästra Blekinge. Medan snön nu är helt borta i Karlshamn fanns här, 140m över havet, gott om snö. De talrika flyttblocken stack upp som snöfria nunataker i den öppna terrängen. Inne i granplanteringarna var det snöfritt och på ängen runt huset fanns rätt stora snöfria ytor. Temperaturen steg framåt eftermiddagen till 14 grader, överlägset högst i år.
Och vårtecken fanns:
En koltrast klagade högljutt på vår närvaro.
En citronfjärilshane flög förbi.
En brun flickfjäril virvlade förbi.
Ett femtiotal exemplar av palpbaggen Helophorus flavipes landade på biltaket.
En husborre Trypodendron domesticum kom flygande.
För övrigt var alla buskar knipsade, en kanin, bosatt i torpargrunden, hade tagit alla låga skott, rådjur hade tagit alla medelhöga skott och älgar hade tagit alla höga skott!Sållprov 15 mars


Douglasgranar och svarttallar, Sternö 22 mars 2010
Douglasgranar och svarttallar, Sternö 22 mars 2010.
Laricobius erichsonii, Sternö 15 mars 2010
Laricobius erichsonii, Sternö 15 mars 2010.

Nu har det äntligen blivit så mycket barmark i sydslänter att det går att ta sållprov. Ute vid Karlshamnsverken på Sternö låg tidigare Villa Solhem. Fastigheten inköptes 1964 av Sydkraft inför byggandet av oljekraftverket och huset revs 1974. I dag är Munkahusvägen och järnvägen till Karlshamnsverken nersprängda i det som en gång var närområdet till Villa Solhem. En åldrande lindallé upp mot ruinen och ner mot Munkahusviken minner om gamla tider. Villan hade 1912 köpts av USA:s minister i Stockholm, William Widgery Thomas Jr, som 1926 överlät den till sonen Wolfgang. Vid denna fastighet liksom vid Villa Sternö, (uppeldad av brandkåren 1970), 600 meter härifrån finns flera exotiska träd förmodligen införda av Thomas Jr eller hans son.
Norr om Munkahusvägen ute vid Villa Solhem finns resterna av en obetydlig äng med uppväxande slån, hagtorn och asp. Denna begräsansas i norr av en tätstående rad med fyra granar och fyra tallar. Konsultation av Blekinges Flora, A Guide to Field Identification of Trees of North America och Träd och buskar vid Medelhavet tyder på att tallarna är svarttallar Pinus nigra, som är allmän i Sydeuropa och att granarna är douglasgranar Pseudotsuga menziesii, allmän i västra USA.
Ett sållprov tagit 15 mars i anslutning till dessa träd gav enstaka fuktbaggar av arten Cryptophagus dorsalis Sahlberg, en art som vintertid är vanlig vid basen av grova tallar. Men också ett exemplar av barrlusbaggen Laricobius erichsonii Rosenhauer 1846, ny för Blekinge.
I Biller XX Tillægsbind från 1958 skriver Victor Hansen om denna art
'Imago overvintrer. Arten, der tidligere ansås for en mellemeuropæisk bjergart, har i nyere tid bredt sig i Nordtyskland, og er antagelig ved at brede sig i Danmark, hvor den første gang blev fundet i 1939.'
Första rapporten av arten från Sverige görs av Rickard Baranowski i Entomologisk Tidskrift 1976, efter fynd av ett vinddrivet exemplar 5 maj 1972 vid Vitemölla. Den har därefter spritt sig i Skåne, varför mitt fynd från Blekinge var väntat.Promenad 26 februari


Vintergäck 26 februari 2010

Nu börjar äntligen de första vårtecknen visa sig. I villakvarteren bakom Arbetsförmedlingen fanns på flera ställen nyuppkomna vintergäck och snödroppar. Och i skogsskärret vid cykelvägen mellan Prästslätten och Pengaberget var det öppet vatten i den lilla bäcken.