Nordvästra Sternö


?Ruin efter lusthus, Solhem, Karlshamn, 2010-05-24
Fem meter hög ruin efter ?lusthus, Solhem, Karlshamn, 2010-05-24.
Murgröna, Solhem, Karlshamn, 2010-04-11
Murgrönestammar med idegran i bakgrunden, Solhem, Karlshamn, 2010-04-11.
Kaprifol, Solhem, Karlshamn, 2010-04-11
Piprankestammar, Solhem, Karlshamn, 2010-04-11.

Ungefär 300 meter väster om ruinen efter Villa Solhem. finns en ruin i skogen som förmodligen är resterna av ett lusthus som tillhört Villa Solhem.
I anslutning till ruinen fanns troligen en trädgård med än idag intressanta inslag. Några mycket grova murgrönor slingrar sig uppför tre ekar, varav två är döda. På ett annat ställe finns rejält grova stammar av pipranka Aristolochia macrophylla. Inom området finns också ett antal mycket grova douglasgranar Pseudotsuga menziesii. Enligt Blekinges Flora skall här också finnas en ärtcypress Chamaecyparis pisifera och en hiba Thujopsis dolabrata, men jag hittar bara en cypressväxt, oklart om det är en ärtcypress eller en hiba, och den är dessvärre död sedan något år tillbaka. Dessutom finns här en stor idegran Taxus baccata.