Bertil Ericson

Chrysobothris chrysostigma, Sm, 2007-06-11 Callidium aeneum, Karlshamn, 2007-03-11

Denna hemsida skall innehålla information om min hobby inom entomologi, med skalbaggar som specialintresse.

Mig själv

Egna artiklar

Referenser skalbaggar

Referenser orter

Skalbaggar från hässleholmstrakten